Dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii idzie w parze z innowacjami we współczesnej bankowości. Obecnie szeroko pojęte usługi bankowe są niezwykle bogate i nie ograniczają się wyłącznie do przyjmowania wpłat czy udzielania kredytów. Współcześni klienci mogą korzystać z ogromnego wachlarza produktów, także specjalistycznych narzędzi analitycznych czy też usług doradczych związanych ze skutecznym zarządzaniem własnym kapitałem. Zatem jakie obecnie oprogramowania wykorzystują banki, aby skutecznie obsługiwać klientów?

Oprogramowanie Core Banking – co to takiego?

Core Banking to spektrum wszystkich podstawowych działań i usług bankowości, a także odpowiedniego zaplecza, które pozwala na ich realizację. W dużym uproszczeniu niniejsze oprogramowanie pozwala na skuteczną synchronizację działań pomiędzy konkretnymi oddziałami banków.

Pomimo tego, że szeroko pojęta informatyzacja rozpoczęła się w latach pięćdziesiątych dwudziestego wieku, to Core Banking, nawet dziś pozwala na realizowanie bardzo ważnych działań dla bankowości. Tym samym niezależnie od tego, że obecne banki nieustannie rozwijają coraz to nowsze systemy, to Core Banking nadal odgrywa bardzo ważną rolę, a także stanowi podstawę, na której banki opierają większość swoich działań.

Moduły oprogramowania bankowego a Core Banking? – co jest efektywniejsze?

Z kolei oprogramowania bankowe to swego rodzaju odpowiedź na dynamiczne zmiany technologiczne. Wprowadzenie do bankowości różnego rodzaju programów ma na celu podniesienie wydajności i efektywności działania banków. Tym samym modułowe oprogramowanie bankowe to obecnie jedno z najlepszych rozwiązań, które przede wszystkim odpowiada za:

  • przyjmowanie i realizację wpłat,
  • otwieranie rachunków bankowych dla klientów,
  • obsługiwanie procesów związanych z przyznawaniem kredytów.

Warto podkreślić, że to, co najbardziej wyróżnia modułowe oprogramowanie bankowe, to przede wszystkim szeroko otwarta architektura. Pozwala na lepsze przystosowanie, a także wdrażanie zmian do już funkcjonujących systemów. Dzięki oprogramowaniu bankowemu banki mogą podejmować i wprowadzać nowe rozwiązania, bez konieczności ingerowania w podstawy systemu, na jakim się opierają.