Angular to platforma dla aplikacji front-endowych, opierająca się na otwartym i ogólnodostępnym kodzie źródłowym (tzw. open source). Jest utrzymywany przez Google oraz społeczność indywidualnych programistów i firm. Angular.js służy do tworzenia aplikacji internetowych. Jest to potężne narzędzie do budowania nowoczesnych, dynamicznych i interaktywnych interfejsów. W tej technologii programiści mogą pisać kod, który jest łatwiejszy w utrzymaniu i zdatny do wielokrotnego użytku.

Angular – co to dokładnie jest?

Angular jest napisany w TypeScript, należącym do rodziny języka JavaScript. TypeScript pomaga uczynić kod bardziej niezawodnym i łatwiejszym do odczytania. Aplikacje Angular można pisać w TypeScript lub JavaScript.

Angular jest popularnym wyborem do tworzenia aplikacji jednostronicowych (SPA). SPA to aplikacje internetowe, które wykorzystują dynamiczny HTML, CSS i JavaScript do aktualizowania treści bez konieczności ponownego ładowania strony. Pozwala to na bardziej interaktywne i przyjazne dla użytkownika wrażenia. Angular ułatwia tworzenie dynamicznych aplikacji internetowych przy użyciu kombinacji HTML, CSS i JavaScript.

Angular.js wykorzystuje wzorzec architektoniczny Model-View-Controller (MVC), który pomaga uprościć tworzenie i testowanie aplikacji internetowych. Platforma została zaprojektowana jako modułowa, umożliwiając programistom tworzenie komponentów, które można ponownie wykorzystać w różnych projektach. Pomaga to tworzyć aplikacje, które są bardziej wydajne i łatwiejsze w utrzymaniu.

Angular obsługuje również różne technologie internetowe, w tym komponenty internetowe, progresywne aplikacje internetowe (PWA) i renderowanie po stronie serwera. Korzystanie z komponentów sieciowych pomaga poprawić wydajność i skalowalność, podczas gdy PWA umożliwiają użytkownikom korzystanie z sieci w sposób podobny do aplikacji. Renderowanie po stronie serwera zapewnia renderowanie aplikacji w przeglądarce, co pozwala na szybsze ładowanie i lepszą optymalizację pod kątem wyszukiwarek.

Angular.js jest bogaty w funkcje, dobrze udokumentowany i zapewnia doskonałe środowisko programistyczne, które pomaga developerom szybko i wydajnie tworzyć nowoczesne aplikacje internetowe…

Zastanawiasz się, w takim razie, co będzie miało lepsze zastosowanie w projekcie – angular czy react?

Angular i React to dwa najpopularniejsze frameworki JavaScript. O Angularze trochę już wiesz. Tymczasem React to biblioteka skupiająca się na interfejsie użytkownika i warstwie widoku aplikacji. Angular oferuje więcej gotowych funkcji, podczas gdy React jest bardziej elastyczny i wymaga więcej ręcznej konfiguracji. Oba mają swoje mocne i słabe strony, a właściwy wybór zależy od wymagań projektu.

Charakterystyka angular developera

Programiści Angular są bardzo poszukiwani w branży programistycznej ze względu na ich doświadczenie w tworzenia potężnych, dynamicznych aplikacji internetowych. Programiści Angular.js mają dużą wiedzę na temat HTML, CSS, JavaScript i TypeScript. Są również dobrze zorientowani w architekturze MVC (Model-View-Controller).

Angular developer to zazwyczaj osoba kreatywna i innowacyjna. Jest w stanie myśleć nieszablonowo i wymyślać niestandardowe  rozwiązania trudnych problemów. Powinien mieć także oko do szczegółów aby upewnić się, że wszystkie elementy systemu są uporządkowane tak, aby stworzyć działającą aplikację. Angular developer powinien być również wysoce zorganizowany i potrafić pracować z terminami. Musi umieć ustalać priorytety zadań, planować z wyprzedzeniem i szybko wykonywać zadania. Powinien również być w stanie pracować niezależnie i jako część zespołu, aby terminowo wykonywać zadania.

Wreszcie, programiści Angular powinni również dogłębnie rozumieć różne technologie i frameworki, które są wykorzystywane do tworzenia aplikacji internetowych. Muszą być zaznajomieni z bazami danych, interfejsami API i innymi narzędziami, aby stworzyć udaną aplikację. Dzięki tej wiedzy mogą łatwo zintegrować różne komponenty i opracować kompletną aplikację internetową.